Novinky

Letný školský klub

lskdmal2024Aj tento rok opäť škola v spolupráci  s obcou otvorila dve triedy v podobe „Školskej letnej družiny,“ a tak podala pomocnú ruku pracujúcim rodičom. Počas prvých troch týždňov  v mesiaci júl od 07:30 hod. do 15:30 hod. sa v škole stretávalo 44 detí a dvaja pedagógovia. Pre deti bol už tradične pripravený bohatý a zaujímavý program v podobe prednášok, výletov i exkurzií.

Výlet 5. ročník

5r2024V utorok, 18.6.2024, sa vybrali na svoj koncoročný výlet aj piataci. Prvým cieľom bola jaskyňa Driny, v ktorej bolo príjemne chladno a podľa pani sprievodkyne, sa polhodinový pobyt v nej, vyrovnal jednej kalciovej injekcii. Druhú časť výletu strávili v krásnom areáli Včelovina v Smoleniciach, plnom zelene a medonosných rastlín.

Výlet 4. ročník

4rocmalaVo štvrtok, dňa 20.06.2024 sme s našimi štvrtákmi vyrazili za hranice Slovenska na náš posledný rozlúčkový výlet. Navštívili sme ZOO a zámok v Lešnej, ktorý patrí k najmladším šľachtickým sídlam na Morave. V ZOO sme mali možnosť vidieť množstvo zvierat: nosorožce, papagáje, tučniaky, slony... A tak za jeden deň sme spoločne precestovali Južnú Ameriku, Áziu, Afriku i Austráliu.

Výlet 3. ročník Bojnice

bojnic 2024Dňa 13.6. sme navštívili podujatie Rozprávkový zámok s podtitulom Babičkine rozprávky na Bojnickom zámku. Z troch rozprávok spracovaných formou muzikálu mali žiaci obrovský umelecký zážitok. Na pozadí nás celým pásmom sprevádzal príjemný hlas našej známej herečky Božidary Turzonovovej. Dobové kostýmy znásobili atmosféru prostredia a deja rozprávky.

Plavecký výcvik

plav2024Žiaci 5. a 6. ročníka. sa v termíne od 20. mája - 24. mája 2024, zúčastnili plaveckého výcviku na plavárni v Novom Meste nad Váhom. Žiaci sa učili rôzne štýly plávania: prsia, kraul a  znak. Z neplavcov sa stali plavci a plavci si svoj štýl zdokonalili.

FOTO

Florbal Cup

f2024Dňa 30.05.2024 sa na našej škole v rámci MDD organizoval ďalší  ročník florbalového turnaja Florbal Cup. Na turnaji sa zúčastnili chlapci 2. stupňa v zmiešaných družstvách. Víťazom tohto ročníka sa stali žiaci Zatovic, Slabý, Centko, Dlugoš, Matejkovič. 

FOTO

Koncoročný výlet 3. ročník

3abDňa 29.5. sme sa zúčastnili exkurzie s názvom "Deň fascinácie rastlinami." 

Úlohou tohto zaujímavého projektu bolo osloviť, čo najviac ľudí a vzbudiť v nich záujem o rastliny a ich nenahraditeľnú úlohu na planéte Zem a v živote človeka.

Deti sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií a odniesli si domov i nejaké rastlinky. 

FOTO

Oblečenie budúcnosti

oble2024Tak, ako každý školský rok, žiaci 6. ročníka pracovali na zadaní „Oblečenie budúcnosti“. Pri tomto zadaní vždy vznikajú zaujímavé diela. Žiaci lepili, strihali, niektorí dokonca šili. Pracovali v skupinách na spoločnom zadaní, ktoré si najskôr nakreslili a následne niekoľko vyučovacích hodín tvorili. Využili pri tom veľké množstvo rôznych najmä odpadových materiálov.

Generátor inšpirácie - projekt

gm2024Trieda 6.B sa tento školský rok zapojila do projektu v spolupráci so SNG Bratislava. Výtvarno-edukačný projekt s názvom Generátor inšpirácie bol venovaný tvorbe Ladislava Mednyánszkého. Slovenská národná galéria poskytla škole nielen pomôcky, ale aj vypracované metodiky. Pracovali sme s akrylovými farbami, prírodnými pigmentami, solárnym papierom, uhlíkmi a inými zaujímavými pomôckami.

Atletika okresné kolo

atl2024Okresné kolo atletiky žiakov a žiačok 10.5.2024 sme sa zúčastnili okresného kola v atletike žiakov a žiačok. Naše družstvo tvorilo 8 dievčat a 8 chlapcov. Žiaci súťažili v nasledujúcich disciplínach. Hod nerf vortexom, vrh guľou, beh na 800 m, beh na 60 m, skok do diaľky, skok do výšky a štafeta 4 x 60 m.

Slávik Slovenska

sla2024Slávik Slovenska, okresné kolo, ZUŠ N.Mesto n.V. 9.5.2024 - 1.kat. Klárka Vavrová, 2.B - 1. miesto s postupom na kraj.kolo do TN, 2.kat. Viktória Žažová 4.C, 3.kat. Hanka Čavojská 7.A - obe bez umiestnenia.

FOTO

Pochod vďaky

poch2024V utorok,  7.mája, sme si pripomenuli 79. výročie oslobodenia našej obce sprievodom k Pomníku padlých. Privítala nás Alenka Novotná,  žiačky našej školy Lea Centková a Martina Glacová zarecitovali básne a po príhovoroch hostí bol ohňostroj, na ktorý sa tešili všetky deti. Treba mladým ľuďom pripomenúť históriu,  na ktorú by sme mali byť hrdí. 

Výtvarná súťaž "Biblia očami detí a mládeže"

nbv2024Aj v tomto školskom roku sa niektorí naši žiaci zapojili do výtvarnej súťaže "Biblia očami detí a mládeže", kde sa snažili na výkres zachytiť čo najzaujímavejšie daný biblický príbeh na hodinách náboženstva. Najväčší úspech zaznamenala Naďa Holodňáková zo 6.B triedy, ktorá získala v krajskom kole za svoju prácu cenu poroty.  Tešíme sa a blahoželáme!

Exkurzia 5.A a 7.B

5a7bDňa 11.4.2024 sa žiaci 5.A a 7.B zúčastnili zážitkovej exkurzie v Brezovej pod Bradlom, v Košariskách a v papierničke Petrus v Prietrži. Navštívili Múzeum Milana Rastislava Štefánika, Mohylu na Bradle a vyrobili si vlastný papier v súkromnej papierničke. Všetkým sa exkurzia veľmi páčila.

FOTO

Oslava 50. výročia školy

50malaPísal sa 30. marec 1974, keď sa prvýkrát otvorili brány našej školy za prítomnosti vtedajšieho ministra školstva a ďalších významných hostí.  Vo štvrtok 25. 4. 2024 sme si pripomenuli 50. výročie tejto historickej udalosti. Pozvanie prijali viacerí hostia z obce a z okolia. Oslavy začali o 10. hodine v Kultúrnom dome Čachtice príhovorom pani starostky Ing.

Deň Zeme

zem19.apríl 2024 bol na našej škole venovaný Dňu Zeme, ktorý bol oficiálne v pondelok 22.4. I tento rok naši žiaci s pomocou pani učiteliek upratali a vyčistili areál školy od napadaného lístia a smetí, pozametali chodníky a prispeli k tomu, aby sa prostredie v okolí školy stalo krajším.

FOTO

Deň narcisov

nar2024Nezisková organizácia „Liga proti rakovine“ vyhlásila štvrtok – 18. apríl 2024 za Deň narcisov.
Je to už 28. ročník a Základná škola Štvrtej sednice Tatrína v Čachticiach sa opäť zapája do tejto verejnej zbierky ako spoluorganizátor.