Novinky

Oblečenie budúcnosti

oble2024Tak, ako každý školský rok, žiaci 6. ročníka pracovali na zadaní „Oblečenie budúcnosti“. Pri tomto zadaní vždy vznikajú zaujímavé diela. Žiaci lepili, strihali, niektorí dokonca šili. Pracovali v skupinách na spoločnom zadaní, ktoré si najskôr nakreslili a následne niekoľko vyučovacích hodín tvorili. Využili pri tom veľké množstvo rôznych najmä odpadových materiálov.

Generátor inšpirácie - projekt

gm2024Trieda 6.B sa tento školský rok zapojila do projektu v spolupráci so SNG Bratislava. Výtvarno-edukačný projekt s názvom Generátor inšpirácie bol venovaný tvorbe Ladislava Mednyánszkého. Slovenská národná galéria poskytla škole nielen pomôcky, ale aj vypracované metodiky. Pracovali sme s akrylovými farbami, prírodnými pigmentami, solárnym papierom, uhlíkmi a inými zaujímavými pomôckami.

Atletika okresné kolo

atl2024Okresné kolo atletiky žiakov a žiačok 10.5.2024 sme sa zúčastnili okresného kola v atletike žiakov a žiačok. Naše družstvo tvorilo 8 dievčat a 8 chlapcov. Žiaci súťažili v nasledujúcich disciplínach. Hod nerf vortexom, vrh guľou, beh na 800 m, beh na 60 m, skok do diaľky, skok do výšky a štafeta 4 x 60 m.

Slávik Slovenska

sla2024Slávik Slovenska, okresné kolo, ZUŠ N.Mesto n.V. 9.5.2024 - 1.kat. Klárka Vavrová, 2.B - 1. miesto s postupom na kraj.kolo do TN, 2.kat. Viktória Žažová 4.C, 3.kat. Hanka Čavojská 7.A - obe bez umiestnenia.

FOTO

Pochod vďaky

poch2024V utorok,  7.mája, sme si pripomenuli 79. výročie oslobodenia našej obce sprievodom k Pomníku padlých. Privítala nás Alenka Novotná,  žiačky našej školy Lea Centková a Martina Glacová zarecitovali básne a po príhovoroch hostí bol ohňostroj, na ktorý sa tešili všetky deti. Treba mladým ľuďom pripomenúť históriu,  na ktorú by sme mali byť hrdí. 

Výtvarná súťaž "Biblia očami detí a mládeže"

nbv2024Aj v tomto školskom roku sa niektorí naši žiaci zapojili do výtvarnej súťaže "Biblia očami detí a mládeže", kde sa snažili na výkres zachytiť čo najzaujímavejšie daný biblický príbeh na hodinách náboženstva. Najväčší úspech zaznamenala Naďa Holodňáková zo 6.B triedy, ktorá získala v krajskom kole za svoju prácu cenu poroty.  Tešíme sa a blahoželáme!

Exkurzia 5.A a 7.B

5a7bDňa 11.4.2024 sa žiaci 5.A a 7.B zúčastnili zážitkovej exkurzie v Brezovej pod Bradlom, v Košariskách a v papierničke Petrus v Prietrži. Navštívili Múzeum Milana Rastislava Štefánika, Mohylu na Bradle a vyrobili si vlastný papier v súkromnej papierničke. Všetkým sa exkurzia veľmi páčila.

FOTO

Oslava 50. výročia školy

50malaPísal sa 30. marec 1974, keď sa prvýkrát otvorili brány našej školy za prítomnosti vtedajšieho ministra školstva a ďalších významných hostí.  Vo štvrtok 25. 4. 2024 sme si pripomenuli 50. výročie tejto historickej udalosti. Pozvanie prijali viacerí hostia z obce a z okolia. Oslavy začali o 10. hodine v Kultúrnom dome Čachtice príhovorom pani starostky Ing.

Deň Zeme

zem19.apríl 2024 bol na našej škole venovaný Dňu Zeme, ktorý bol oficiálne v pondelok 22.4. I tento rok naši žiaci s pomocou pani učiteliek upratali a vyčistili areál školy od napadaného lístia a smetí, pozametali chodníky a prispeli k tomu, aby sa prostredie v okolí školy stalo krajším.

FOTO

Deň narcisov

nar2024Nezisková organizácia „Liga proti rakovine“ vyhlásila štvrtok – 18. apríl 2024 za Deň narcisov.
Je to už 28. ročník a Základná škola Štvrtej sednice Tatrína v Čachticiach sa opäť zapája do tejto verejnej zbierky ako spoluorganizátor.

Náučný chodník

nch2024V piatok 12. apríla sa na našej škole uskutočnil 4. ročník projektu "Náučný chodník". Po témach z predchádzajúcich ročníkov ako "Chránené zvieratá na Slovensku", "Život hmyzu" a "Najznámejšie stavby sveta" sme sa tento rok rozhodli pre záhradné a liečivé rastliny, čím sa žiaci zároveň postarali o krásnu výzdobu k blížiacemu sa 50. výročiu vzniku našej školy.

Zápis žiakov do 1. ročníka

zap2024Zápis žiakov do 1. ročníka. Dňa 03.04.2024 navštívili našu školu budúci prváci. V štyroch triedach na nich čakali pani učiteľky, ktoré si pre nich pripravili rôzne zaujímavé úlohy, ktorými mali preukázať svoje znalosti a pripravenosť na vstup do školy. Všetko pekne zvládli a tak sa na nich tešíme v septembri.

FOTO

Deň učiteľov

du2024V stredu, dňa 27.marca, sme si o deň skôr v našej škole pripomenuli Deň učiteľov. Žiaci 9-tych ročníkov si už tradične vyskúšali prácu učiteľov,  dve hodiny učili podľa rozvrhu.  Učitelia si posedeli v" kaviarničke" a naši deviataci pochválili žiakov, ale sami priznali,  že nie je také jednoduché postaviť sa pred školské lavice.

Prednáška o šikane

sik2024Dňa 22.3.2024 sa žiaci 7.- 9.ročníka zúčastnili worshopu Šikana – Kyberšikana, ktorý si pre nás
pripravila uznávaná sociálna poradkyňa a analytička Ida Želinská. Žiakom boli zaujímavou formou
poskytnuté základné vedomosti o tom, čo je to kyberšikana, aké má prejavy a ako sa pred ňou
chrániť.

FOTO

Hviezdoslavov Kubín okresné kolo

hk2024V piatok, dňa 22. marca 2024, sa uskutočnilo okresné kolo 70. ročníka celoslovenskej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. To sa konalo v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom. V prednese prózy našu školu reprezentovali traja žiaci, ktorí v silnej konkurencii podali pekné výkony, o čom svedčia aj ich umiestnenia:
1. kategória: Nina Gúčiková (4.A) - 2. miesto

Vybíjaná okresné kolo

vyb2024Dňa 26.3.2024 sa naše dievčatá zúčastnili Okresného kola vo vybíjanej mladších žiačok v Novom Meste nad Váhom. Na turnaji súťažilo 6 základných škôl, ktoré sa sem prebojovali z predkôl minulý týždeň. V silnej konkurencii sa naše dievčatá nestratili a obsadili krásne 3.miesto. S druhými Považanmi sme mali rovnaký bodový zisk, ale v ich prospech rozhodlo lepšie skóre.

Exkurzia Košariská 4. ročník

kois2024Dňa, 21.03.2024, sme sa so štvrtákmi vybrali na vlastivednú exkurziu po stopách M. R. Štefánika. Našou prvou zastávkou bol jeho rodný dom v Košariskách. Tu si žiaci vypočuli zaujímavý výklad o živote, záľubách... Prezreli si rôzne predmety, ktoré sa spájajú s jeho životom. Potom sme si prezreli Štefánikovu mohylu, ktorá sa týči na vrchu Bradlo.

Testovanie 9

t9malV stredu 20. 3. sa uskutočnilo tradičné Testovanie 9 (ľudovo nazývané monitor). Žiaci deviateho ročníka si overili vedomosti, ktoré nadobudli počas celého deväťročného štúdia. Od začiatku šk. roka sa pripravovali v rámci krúžkov pod vedením svojich vyučujúcich. To, ako napísali, sa už dozvedeli neoficiálne prostredníctvom učiteľov matematiky a slovenského jazyka.