Novinky

Technická súťaž Trenčín

ts202323.01.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili TECHNICKEJ SÚŤAŽE na Strednej odbornej škole, Pod Sokolicami v Trenčíne. Ján Rehák žiak 9. B súťažil v kategórii elektronika, žiaci 8. B Milan Bičian a Matej Kusovský súťažili v odbore ručné obrábanie kovov. Milan Bičian v tejto kategórii sa umiestnil v konkurencii 28 súťažiacich na 3. mieste. 

FOTO

Pasovanie prvákov

pasov2023V stredu dopoludnia, dňa 18.01.2023 sa v našej škole vo veľkej telocvični uskutočnila slávnostná „PASOVAČKA PRVÁKOV.“ Na nej boli naši najmladší žiaci prijatí medzi školákov. Pod vedením p. učiteliek Mgr. A. Kubrickej a Mgr. J. Kukučovej si prváčikovia pripravili krátky program pre rodičov i starých rodičov.

Zmena výšky stravného od 1.1.2023

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu schválilo nové finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo s účinnosťou od 1.1.2023.

Obecné zastupiteľstvo dňa 15.12.2022 vo VZN 12/2022 schválilo pre ŠJ Čachtice II. finačné pásmo

Denný poplatok na jedno jedlo:

MŠ : desiata       0,45 €

          obed         1,10 €

          olovrant    0,35 €

          spolu         1,90 € + réžia 2,-€ na mesiac

Zamestnanci :    4,40 € (2,20 € stravné + 2,20 € réžia) – obed

Vianočné prázdniny

obrvia2022Vedenie Základnej školy Štvrtej sednice Tatrína Čachtice oznamuje rodičom a žiakom, že Vianočné prázdniny začínajú v piatok 23.12.2022. Nástup do školy po prázdninách bude v pondelok 09.01. 2023. 

Prajeme všetkým

Vianočná akadémia

aka2022Dňa 21.12.2022 (v stredu) sa v priestoroch veľkej telocvične po troch rokoch konala Vianočná akadémia, ktorou si naša škola spríjemnila blížiace sa najkrajšie sviatky v roku. Žiaci, malí aj veľkí sa nám predstavili programom v podobe hovoreného slova, kolied, básní, piesní a tancov. Na záver zaznela pieseň Tichá noc, kedy sa k nám spevom pridali žiaci i učitelia z publika.

Sviatok sv. Lucie

lucia202213. december je sviatkom sv. Lucie. Tento magický dátum v minulosti sprevádzali rôzne zvyky, tradície a obyčaje. Je opradený viacerými legendami, ktoré dnes už možno mnohí ani nepoznáme.

V rámci uchovania týchto tradícií   sme s deťmi 3.B triedy pripravili krátke pásmo kolied, ktoré mali žiakom prvého stupňa našej školy  priblížiť zvyky   viažuce sa k tomuto dátumu.

Šaliansky Maťko školské kolo

sal2022Tohtoročná súťaž v prednese povesti "Šaliansky Maťko" sa na našej škole konala 8.12. 2022. Zúčastnilo sa v nej menej žiakov ako po iné roky. Zo šiestich súťažiacich porota do okresného kola vybrala v I. kategórii Ninku Gučikovú z 3. A a v II. kategórii Šarlotku Seleckú z 5.A.  Víťazkám blahoželáme  a želáme v ďalšom kole veľa úspechov!

Pytagoriáda školské kolo

pyt2022V dňoch  7. a 8.12.2022 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. Žiaci súťažili online formou. O súťaž prejavili veľký záujem, zúčastnilo sa takmer 40 žiakov 3. – 8. ročníka. Najúspešnejší boli:

Kategória P3: David Polčan, Matej Kováčik, Richard Zámečník

Kategória P4: Lucas Balala, Hugo Dlugoš, Adam Belák

Mikuláš

mik2022Na našu školu zavítal opäť Mikuláš. Prišiel so svojimi pomocníkmi Anjelom a Čertom. Pre všetkých žiakov našej školy priniesol sladké potešenie. Žiaci na 1.stupni obdarili Mikuláša peknou pesničkou či básničkou. Rozlúčil sa a veríme, že k nám zavíta znova o rok.

FOTO

Krúžok Poznaj, skúmaj, chráň

kr2022V jesenných mesiacoch sme sa v našom krúžku zamerali na poznávanie a rozlišovanie drevín v okolí školy, trénovali sme prácu s mikroskopom a prípravu vlastných preparátov. Neskôr sme sa v učebni chémie začali oboznamovať s laboratórnymi pomôckami, učili sa s nimi pracovať a vyskúšali sme si niektoré laboratórne metódy.

FOTO

Geografická olympiáda školské kolo

geg2022V stredu, 23.11. 2022  sa žiaci  5. – 9. ročníka zapojili do online školského kola geografickej olympiády. O súťaž prejavili žiaci veľký záujem. V 3 kategóriách súťažilo až 35 žiakov, najviac zúčastnených bolo z 5. ročníka. Darilo sa im veľmi dobre, všetci okrem jedného sa zaradili medzi úspešných riešiteľov.

Najúspešnejší v jednotlivých kategóriách boli:

Prednáška " Dospievam..."

dospie2022Dňa 22.11.2022 sa žiaci 7. a 6.ročníka  zúčastnili na prednáškach o správnom fyzickom, psychickom a sociálnom vývoji, ktoré sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho programu o dospievaní, ochrane reprodukčného zdravia a telesnej a duševnej hygiene. Tieto prednášky nám pripravila kvalifikovaná pani lektorka zo spoločnosti  MP Education.

Hvezdáreň a planetárium Hlohovec

hloh2022Dňa 10.11. sa žiaci 4.A a 4.B zúčastnili exkurzie vo Hvezdárni a planetáriu M. R. Štefánika v Hlohovci. V sále hvezdárne je umiestnené planetárium, ktorým nám premietali na kupolu umelú oblohu, Slnko, Mesiac, planéty, hviezdy viditeľné voľným okom, Mliečnu dráhu a to všetko v rôznych ročných obdobiach od severného pólu po južný.

Náučný chodník

chod2022Vo štvrtok 10. novembra počas prvých dvoch vyučovacích hodín mali žiaci prvého a druhého stupňa možnosť spoznať najznámejšie stavby sveta a na Slovensku. Už tretí rok si žiaci spolu s vyučujúcimi tvoria "náučný chodník" na rôzne témy, na ktoré následne tvoria projekty. Tie sú vystavené po chodbách, kde si ich počas vybranej vyučovacej hodiny môžu pozrieť aj ostatné triedy.