Novinky

Deň narcisov

Nezisková organizácia „Liga proti rakovine“ vyhlásila štvrtok – 18. apríl 2024 za Deň narcisov.
Je to už 28. ročník a Základná škola Štvrtej sednice Tatrína v Čachticiach sa opäť zapája do tejto verejnej zbierky ako spoluorganizátor.
Žiaci našej školy označení v žltých tričkách s logom a znakom narcisu ako dobrovoľníci budú chodiť po obci a za dobrovoľné finančné príspevky pripínať malé žlté narcisy.

Riaditeľské voľno

Riaditeľ Základnej školy Štvrtej sednice Tatrína so súhlasom zriaďovateľa v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom Základnej školy Štvrtej sednice Tatrína dňa 25.04. 2024 (štvrtok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

Všetci žiaci budú na tento deň hromadne odhlásení zo stravy v školskej jedálni.

 

Náučný chodník

nch2024V piatok 12. apríla sa na našej škole uskutočnil 4. ročník projektu "Náučný chodník". Po témach z predchádzajúcich ročníkov ako "Chránené zvieratá na Slovensku", "Život hmyzu" a "Najznámejšie stavby sveta" sme sa tento rok rozhodli pre záhradné a liečivé rastliny, čím sa žiaci zároveň postarali o krásnu výzdobu k blížiacemu sa 50. výročiu vzniku našej školy.

Zápis žiakov do 1. ročníka

zap2024Zápis žiakov do 1. ročníka. Dňa 03.04.2024 navštívili našu školu budúci prváci. V štyroch triedach na nich čakali pani učiteľky, ktoré si pre nich pripravili rôzne zaujímavé úlohy, ktorými mali preukázať svoje znalosti a pripravenosť na vstup do školy. Všetko pekne zvládli a tak sa na nich tešíme v septembri.

FOTO

Deň učiteľov

du2024V stredu, dňa 27.marca, sme si o deň skôr v našej škole pripomenuli Deň učiteľov. Žiaci 9-tych ročníkov si už tradične vyskúšali prácu učiteľov,  dve hodiny učili podľa rozvrhu.  Učitelia si posedeli v" kaviarničke" a naši deviataci pochválili žiakov, ale sami priznali,  že nie je také jednoduché postaviť sa pred školské lavice.

Prednáška o šikane

sik2024Dňa 22.3.2024 sa žiaci 7.- 9.ročníka zúčastnili worshopu Šikana – Kyberšikana, ktorý si pre nás
pripravila uznávaná sociálna poradkyňa a analytička Ida Želinská. Žiakom boli zaujímavou formou
poskytnuté základné vedomosti o tom, čo je to kyberšikana, aké má prejavy a ako sa pred ňou
chrániť.

FOTO

Hviezdoslavov Kubín okresné kolo

hk2024V piatok, dňa 22. marca 2024, sa uskutočnilo okresné kolo 70. ročníka celoslovenskej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. To sa konalo v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom. V prednese prózy našu školu reprezentovali traja žiaci, ktorí v silnej konkurencii podali pekné výkony, o čom svedčia aj ich umiestnenia:
1. kategória: Nina Gúčiková (4.A) - 2. miesto

Vybíjaná okresné kolo

vyb2024Dňa 26.3.2024 sa naše dievčatá zúčastnili Okresného kola vo vybíjanej mladších žiačok v Novom Meste nad Váhom. Na turnaji súťažilo 6 základných škôl, ktoré sa sem prebojovali z predkôl minulý týždeň. V silnej konkurencii sa naše dievčatá nestratili a obsadili krásne 3.miesto. S druhými Považanmi sme mali rovnaký bodový zisk, ale v ich prospech rozhodlo lepšie skóre.

Exkurzia Košariská 4. ročník

kois2024Dňa, 21.03.2024, sme sa so štvrtákmi vybrali na vlastivednú exkurziu po stopách M. R. Štefánika. Našou prvou zastávkou bol jeho rodný dom v Košariskách. Tu si žiaci vypočuli zaujímavý výklad o živote, záľubách... Prezreli si rôzne predmety, ktoré sa spájajú s jeho životom. Potom sme si prezreli Štefánikovu mohylu, ktorá sa týči na vrchu Bradlo.

Testovanie 9

t9malV stredu 20. 3. sa uskutočnilo tradičné Testovanie 9 (ľudovo nazývané monitor). Žiaci deviateho ročníka si overili vedomosti, ktoré nadobudli počas celého deväťročného štúdia. Od začiatku šk. roka sa pripravovali v rámci krúžkov pod vedením svojich vyučujúcich. To, ako napísali, sa už dozvedeli neoficiálne prostredníctvom učiteľov matematiky a slovenského jazyka.

Chemická olympiáda okresné kolo

che2024Talentovaní žiaci so záujmom o prírodné vedy a chémiu, si môžu svoje vedomosti a zručnosti otestovať riešením Chemickej olympiády. Po vyriešení domáceho a školského kola, žiačky 9.ročníka Lea Ondrejechová a Martina Glacová postúpili do okresného kola, v ktorom úspešne reprezentovali našu školu. Uskutočnilo sa 14. marca 2024 na ZŠ Kpt. Nálepku v Novom Meste nad Váhom.

Prednáška polície SR

pol2024Dňa 13.3.2024 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili prednášok Kyberšikana a Obchodovanie s ľuďmi, ktoré im pripravili panie z Úradu prevencie kriminality v Trenčíne. Prednášky žiakov veľmi zaujali a všetci veríme, že s rovnako zaujímavými prednáškami sa naši žiaci ešte stretnú.

FOTO

ŠTVRTÁCI ČÍTALI PREDŠKOLÁKOM

pre2024Pri príležitosti mesiaca knihy sme sa so štvrtákmi vybrali za predškolákmi do materských škôlok, aby sme im spríjemnili dopoludnie čítaním. V utorok, dňa 05.03.2024, sme navštívili Súkromnú materskú školu a o deň neskôr sme zavítali do MŠ na Pionierskej ulici. Štvrtáci prečítali predškolákom rozprávku od S. Havelkovej: „O troch motýľoch,“ ktorých si aj na záver spoločne vyrobili.

Prednáška o dospievaní

dos2024Dňa 5.3.2024 sa žiaci 6.ročníka zúčastnili výchovno-vzdelávacieho programu o dospievaní, ochrane reprodukčného zdravia a telesnej a duševnej hygiene. Na prednáške Dospievam alebo život plný zmien” sa dozvedeli o správnom fyzickom, psychickom a sociálnom vývoji. Tieto prednášky nám pripravila kvalifikovaná pani lektorka v spolupráci s odborníkmi zo spoločnosti

Výlet do Bratislavy

vba6abDňa 28.2. 2024 sa žiaci šiesteho ročníka zúčastnili zaujímavej exkurzie. Naše cesty zamierili do nášho hlavného mesta. Najskôr sme v Bratislave navštívili zážitkové centrum vedy Aurelium. Centrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. 

Jarné prázdniny

Riaditeľstvo základnej školy oznamuje žiakom a rodičom , že Jarné prázdniny budú od pondelka 19.02.2024 do piatku 23.02.2024. Nástup do školy po prázdninách je v pondelok 26.02.2024.

Florbal obvodové kolo

floobl2024Dňa 14.02.2024 sa žiaci našej školy zúčastnili na obvodovom kole vo florbale. Vo veľmi silnej konkurencii naši žiaci obsadili pekné druhé miesto a postúpili na okresné kolo. Žiakom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole.

FOTO