Novinky

Európsky deň jazykov 2022

dj2022126.september je už tradične spojený s Európskym dňom jazykov. Na hodinách anglického a ruského jazyka sme si tento deň pripomenuli rôznymi aktivitami. Žiaci nižších ročníkov druhého stupňa vytvárali spoločne pestrofarebný plagát s ich obľúbenými anglickými slovami doplnenými kresbami. Žiaci vyšších ročníkov sa učili o kultúre a jazyku rôznych európskych krajín.

Oznam pre stravníkov ŠJ

j2022Zmena výšky stravného a réžie bude platná až od NOVEMBRA a nie od októbra ako bolo uvedené v zápisných lístkoch na stravovanie z dôvodu ukončenia lehoty pripomienkového konania 6.10.2022. Nie je možné meniť hodnotu stravného a réžie v už prebiehajúcom mesiaci.

Ďakujem za pochopenie!

Zuzana Dlugošová

     Vedúca ŠJ

Hlasovanie o naj mikinu

Hlasovanie o naj mikinu našej školy
Do školy prichádza nová školská kolekcia a ste to práve Vy, kto rozhodne o jej podobe! Hlasujte do 16.9.2022 o tom, ktorý z troch motívov sa Vám páči najviac. Víťazný motív potom použijeme na vytvorenie celej kolekcie, kde nájdete nie len mikiny a tričká, ale aj tepláky, batohy, čiapky a ďalšie kúsky :-) Hlasovať môžete tu:

https://schoolsunited.cz/hlasovani/9b93e549

Slávnostné otvorenie školského roku 2022/2023

Brány našej školy sa opäť otvorili 5. septembra 2022. malotv2223Privítal nás pán zástupca, ktorý oboznámil prítomných s programom. Básňou sa nám prihovorili žiačky Nina Gúčiková a Vivien Kubová. Krátkym príhovorom prispela pani starostka a pán riaditeľ uviedol prváčikov medzi žiakov našej školy. Veríme, že nový školský rok 2022/2023 bude plný nových a príjemných zážitkov a želáme všetkým veľa úspechov!

LETO V ŠKD

skd2022lV dňoch od 01.07.2022 do 22.07.2022 bola v prevádzke letná ŠKD. Pre deti bol pripravený bohatý a pestrý program. Každý deň si užívali pobyt vonku, ktorý bol spojený s rôznymi športovými aktivitami. Vo vnútri sa venovali záujmovým činnostiam: hrali rôzne spoločenské hry, stavali „LEGO,“ kreslili, čítali, rozprávali sa ...

Slávnostné ukončenie školského roku 2021/2022

zaver2022Dňa 30. júna sme ukončili ďalší školský rok 2021/2022. Po odznení hymny a básne zhodnotil prácu pán riaditeľ Mgr. Roman Puchý a odmenil najlepších žiakov. Samozrejme, nezabudol spomenúť tých, ktorí si povinnosti neplnili. Slávnostným „ výkopom“ sme sa rozlúčili aj s našimi deviatakmi, ktorí odídu do rôznych škôl. V triedach si žiaci prevzali vysvedčenia a odišli užívať si dvojmesačné prázdniny.

Rozlúčková deviataci

9taci2022Naša rozlúčka so základnou školou sa začala na obecnom úrade, kde sme sa rozlúčili s pani starostkou a po deviatich rokoch sa opäť slávnostne podpísali do kroniky obce. Na škole sme začali slávnostným nástupom a pri príhovoroch sa nám nejednému tisli slzy do očí. Dievčatá ukázali svoje tanečné zručnosti a chlapci sa predstavili ako krásne modelky.

Výlet prváci

1aci2022Dňa 28.6. 2022 sme sa my, žiaci prvého ročníka zúčastnili koncoročného výletu do Piešťan. I keď nám sľubovaná plavba loďou nevyšla, užili sme si pekný deň. Navštívili sme Balneologické múzeum. Tu sme videli rôzne archeologické vykopávky už od praveku. Videli sme i nábytok, v ktorom vyrastala najznámejšia osobnosť Slovenska M. R. Štefánik.

Výlet druháci

2aci2022V pondelok, dňa 20.06.2022, sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili koncoročného výletu. Tentokrát sme sa vybrali do Haluzickej tiesňavy, ktorá ukrýva neskutočné prírodné bohatstvo. Autobusom sme sa doviezli do obce Haluzice, kde kúsok za obecným úradom sa rozprestiera už spomínaná asi kilometrová tiesňava. Keď sme ňou prechádzali, mali sme neobyčajný pocit, ako keby sme sa nachádzali v tropickom pralese.

Dlaň dokorán

ruk20022Do celoslovenskej výzvy Dlaň dokorán organizovanou ZŠ s MŠ Trakovice sa zapojili prvý aj druhy stupeň našej školy. Žiaci pod vedením svojich triednych učiteľov tvorili reťaze z rúk – každý žiak obkreslil na farebný papier svoju ruku a do dlane napísal jeden svoj dobrý skutok. Ruky sa potom pospájali a spoločne vytvorili reťaz  dobrých skutkov. Vo štvrtok 23.

Výlet 5.A

v5aDňa 15.6. 2022 sme sa s triedou 5.A zúčastnili výletu do Bojníc, kde sme spoločne navštívili Národnú zoologickú záhradu Bojnice, ktorá je najstaršou a najnavštevovanejšou zoologickou záhradou na Slovensku. Zo ZOO naše kroky smerovali do zámockej záhrady, ktorá nám ponúkla nádherné výhľady na  Bojnický zámok.

FOTO

KONCOROČNÝ VÝLET DEVIATAKOV

vyl9Naši deviataci sa v dňoch od 31.05.2022 do 01.06.2022 zúčastnili posledného spoločného výletu do Demänovskej doliny. Navštívili LASER arénu v Liptovskom Mikuláši, kde si zahrali modernú tímovú hru, pri ktorej sa zabavili a zároveň si aj zašportovali. Naše kroky viedli aj na drevenú turistickú rozhľadňu v obci Pavčina Lehota. Slnečné počasie nám umožnilo pokochať sa krásnym výhľadom na Liptovskú kotlinu.

12 hodinový štafetový beh

beh2022V piatok 25. 5. 2022 organizovalo OZ Čachtický polmaratón spolu s našou základnou školou 12-hodinový štafetový beh na podporu nášho vážne chorého žiaka Rastíka. Štafetu o  19:00  slávnostne odštartoval pán Ing. Jaroslav Fraňo. Behalo sa na antukovej dráhe okolo školského ihriska a potešila nás naozaj hojná účasť.

Kreslenie srdiečok

srDňa 1.6.2022 sme sa zapojili do krásnej výzvy. Naša škola v spolupráci s Enjoy Hearts, Gymnáziom M.R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom a Múzeom rekordov Pelhřimov sa pokúsila o rekord v počte nakreslených srdiečok pre žiakov, študentov a pedagógov v celej Českej republike. Do výzvy sa zapojili žiaci II. stupňa, ale aj  2.A a 2.B. Našou úlohou bolo nakresliť, čo najviac srdiečok.

Gazdovský dvor

gd2022Dňa 20.05.2022 (piatok) sa žiaci 2.A a 2.B zúčastnili výchovno-vzdelávacieho podujatia v Gazdovskom dvore v Turej Lúke. Cieľom tohto podujatia bolo priblížiť kultúru stravovania a spôsoby prípravy stravy. Žiaci si za pomoci lektorov uvarili lekvárové perky a upiekli v chlebovej peci posúchy. Po dobre vykonanej práci sa zabavili tancom a piesňami.

12 hodinový štafetový beh

beh2022Občianske združenie Čachtický polmaratón a ZŠ ŠST Čachtice organizujú dňa 27.05.2022 od 19:00 h do 07:00 h na atletickom ovále ZŠ ŠST Čachtice 12 hodinový štafetový beh na podporu 8 ročného Rastíka, žiaka našej základnej školy, ktorý bojuje s ťažkou chorobou. Štartovné je dobrovoľné a celé bude odovzdané rodine malého bojovníka.