Žiacka školská rada

   Štatút                          Členovia žiackej školskej rady                        Plán činnosti v školskom roku 2021/2022

                                          Žiacka školská rada


                                    Čo znamená byť zástupcom triedy v Žiackej školskej rade

                - zástupca triedy je sprostredkovateľom medzi svojimi spolužiakmi, učiteľmi a vedením školy

                                   - znamená to byť zodpovedným reprezentantom svojej triedy.