Prijímacie konanie na stredné školy

Vážení rodičia,

máte k dispozícii pokyny k podávaniu prihlášok v prijímacom konaní v tomto školskom roku. Keďže zatiaľ nemáme žiadnu aktualizáciu od Ministerstva školstva, bude postup rovnaký ako v minulom školskom roku. 

V  prípade zmeny Vás budeme informovať.

Okrem podrobného postupu, ako bude prebiehať podávanie prihlášok, máte k dispozícii prílohy, ktoré je potrebné v prípade potreby priložiť k prihláške: Čestné vyhlásenie, Vyhlásenia k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania., potvrdenie od lekára, potvrdenie o nastúpení a nenastúpení do školy, vzor odvolania. 

Takisto tu nájdete dôležité termíny. 

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že termín podania prihlášok na stredné školy je do 20.3.2024

Dátum zverejnenia
utorok, 14. február 2023