Prijímacie konanie na stredné školy

 

Vážení rodičia,
 máte k dispozícii pokyny k podávaniu prihlášok v prijímacom konaní v tomto školskom roku. Keďže zatiaľ nemáme žiadnu aktualizáciu od Ministerstva školstva, bude postup rovnaký ako v minulom školskom roku. 
 V prípade zmeny Vás budeme informovať.
 Okrem podrobného postupu, ako bude prebiehať podávanie prihlášok, máte k dispozícii prílohy, ktoré je potrebné v prípade potreby priložiť k prihláške: Čestné vyhlásenie, Vyhlásenia k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania., potvrdenie od lekára, potvrdenie o nastúpení a nenastúpení do školy. 
 Takisto tu nájdete dôležité termíny. 
 Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že termín podania prihlášok na stredné školy je do 20.3.2023.

Dátum zverejnenia
utorok, 14. február 2023