2 percentá

Vážení rodičia, aj v tomto roku môžete poukázať 2 percentá z dane pre naše rodičovské združenie. 

Tlačivo na poukázanie je prílohou tohto oznamu. K tomuto tlačivu treba priložiť ešte potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane.

2 percentá z dane je možné poukázať najneskôr do 30.04.2024.

Vyplnené tlačivá môžete poslať do školy po svojich deťoch alebo odovzdať priamo príslušnému daňovému úradu.

Dátum zverejnenia
pondelok, 12. február 2024