Výchovné poradenstvo

                                         

                                     Výchovná poradkyňa: Mgr. Martina Berecová

Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí.
Konzultácie poskytuje nielen žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom a učiteľom.
V náplni jeho práce je aj sprostredkovávanie prepojenia školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti.
                                                                                                          
                                        Konzultačné hodiny:

      

štvrtok: 12:00-13:30 hod.

piatok: 8:00-9:30 hod.

  • alebo individuálne podľa dohody so žiakom alebo rodičom


Konzultáciu je potrebné si vopred dohodnúť z dôvodu možných iných aktivít VP, ktorým sa v rámci svojich kompetencií venuje.

V prípade potreby si môžete dohodnúť aj iný termín konzultácie osobne alebo  na      tel. č.:032/ 7787 109

 

mailový kontakt: martina.berecova@zscachtice.sk