Naša škola - fotky

BUDOVA ŠKOLY
OKOLIE ŠKOLY
CHODBY
TRIEDY
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
ČITÁREŇ + VIDEO
INTERAKTÍVNA MIESTNOSŤ
UČEBNE INFORMATIKY 
UČEBNA FYZIKY
UČEBNA BIOLÓGIE
UČEBNA CHÉMIE
UČEBNA ANGLICKÉHO JAZYKA
UČEBNA HUDOBNEJ VÝCHOVY                                                                                
TELOCVIČNE
MULTIFUNKČNÉ IHRISKÁ 

POHĽAD Z DRONU

DIELNE
JEDÁLEŇ                                                                                                    MIESTNOSŤ REGIONÁLNYCH TRADÍCIÍ
ŠATNA