Zákaz vstupu do budovy školy

Riaditeľ Základnej školy Štvrtej sednice Tatrína Čachtice vydáva z preventívnych dôvodov

                                                                       ZÁKAZ VSTUPU

                                     do budovy školy všetkým osobám, okrem žiakov a zamestnancov školy.

 

Rodičia žiakov, ktorí navštevujú ŠKD si ich môžu vyzdvihnúť v presne stanovených časoch :

14.00 h, 14.30 h, 15.00 h, 15.30 h, 16.00 h,  16.30 h

Na základe písomného súhlasu rodiča, môže žiak odísť zo ŠKD domov sám.