Triedy

Názov Ročník Triedny učiteľ Zástupca triedneho učiteľa
1.A 1 Mgr. Katarína Červeňanská
1.B 1 Mgr. Lívia Gregorovičová
2.A 2 Mgr. Alena Kubrická
2.B 2 Mgr. Jana Kukučová
špeciálna 2 Mgr. Lenka Bulková
3.A 3 Mgr. Ivana Pavlovičová
3.B 3 Mgr. Júlia Blahová
4.A 4 Mgr. Martina Sulová
4.B 4 Mgr. Vladimíra Halíková
4.C 4 Mgr. Dominika Piscová
5.A 5 Mgr. Dušana Bradáčová
5.B 5 Mgr. Martin Jančiček
6.A 6 Mgr. Alena Naďová
6.B 6 Mgr. Lenka Halienková
7.A 7 Mgr. Nikola Belková
7.B 7 Mgr. Veronika Miškufová
8.A 8 Mgr. Jozef Kerak
8.B 8 Mgr. Veronika Fraňová
9.A 9 Mgr. Katarína Veselá
9.B 9 Mgr. Katarína Surmanová