Triedy

Názov Ročník Triedny učiteľ Zástupca triedneho učiteľa
1.A 1 Mgr. Alena Kubrická
1.B 1 Mgr. Jana Kukučová
špeciálna 1 Mgr. Lenka Bulková
2.A 2 Mgr. Ivana Pavlovičová
2.B 2 Mgr. Júlia Blahová
3.A 3 Mgr. Martina Sulová
3.B 3 Mgr. Vladimíra Halíková
3.C 3 Mgr. Dominika Piscová
4.A 4 Mgr. Lívia Gregorovičová
4.B 4 Mgr. Viera Beláková
5.A 5 Mgr. Alena Naďová
5.B 5 Mgr. Lenka Halienková
6.A 6 Mgr. Nikola Belková
6.B 6 Mgr. Veronika Miškufová
7.A 7 Mgr. Jozef Kerak
7.B 7 Mgr. Veronika Fraňová
8.A 8 Mgr. Katarína Veselá
8.B 8 Mgr. Katarína Surmanová
9.A 9 Mgr. Dušana Bradáčová
9.B 9 Mgr. Martin Jančiček