Výlet 3. ročník Bojnice

bojnic 2024Dňa 13.6. sme navštívili podujatie Rozprávkový zámok s podtitulom Babičkine rozprávky na Bojnickom zámku. Z troch rozprávok spracovaných formou muzikálu mali žiaci obrovský umelecký zážitok. Na pozadí nás celým pásmom sprevádzal príjemný hlas našej známej herečky Božidary Turzonovovej. Dobové kostýmy znásobili atmosféru prostredia a deja rozprávky. Účinkujúci spoločne so žiakmi prechádzali zámkom a zastavovali sa na jednotlivých špeciálne upravených a prispôsobených miestach. Následne sme ešte navštívili ZOO, kde si žiaci fotili rôzne zvieratká a popisy k nim. Verím, že to v budúcnosti na prírodovede využijú.

FOTO