Učitelia

Názov Pozícia WWW
Mgr. Viera Beláková učiteľka
Mgr. Nikola Belková učiteľka
Mgr. Martina Berecová učiteľka
Mgr. Júlia Blahová učiteľka
Mgr. Dušana Bradáčová učiteľka
Mgr. Lenka Bulková učiteľka
Mgr. Marek Bumbál zástupca
Mgr. Katarína Červeňanská učiteľka
Mgr. Františka Chalániova učiteľka
Mgr. Veronika Fraňová učiteľka
Mgr. Lívia Gregorovičová učiteľka
Mgr. Adriana Habarová učiteľka
Mgr. Adriana AU Habarová pedagogický asistent
Mgr. Lenka Halienková učiteľka
Mgr. Vladimíra Halíková učiteľka
Mgr. Soňa Imrišková učiteľka
Mgr. Martin Jančiček učiteľ
Mgr. et Mgr. Viktória Viera Juricová školský špeciálny pedagóg
Katarína Jurigová pedagogický asistent
Mgr. Jozef Kerak učiteľ
Bc. Zuzana Kosová vychovávateľka
Bc. Zuzana AU Kosová pedagogický asistent
Mgr. Alena Kubrická učiteľka
Mgr. Jana Kukučová učiteľka
Nikoleta Miklošovičová vychovávateľka
Nikol Mimochodková vychovávateľka
Mgr. Veronika Miškufová učiteľka
Mária Mittáková vychovávateľka
Mgr. Alena Naďová učiteľka
Mgr. Lucia Nagy Poláková učiteľka
Mgr. Lucia AU Nagy Poláková pedagogický asistent
Mgr. Janka Obadalová učiteľka
Bc. Miriam Olachová pedagogický asistent
Mgr. Ivana Pavlovičová učiteľka
Mgr. Dominika Piscová učiteľka
Mgr. Roman Puchý riaditeľ
Mgr. Veronika Radošová iná pedagogická zamestnankyňa
Lenka Siková pedagogický asistent
Mgr. Zuzana Šišovská učiteľka
Mgr. Martina Sulová učiteľka
Mgr. Katarína Surmanová učiteľka
Mgr. Dana Uhlíková iná pedagogická zamestnankyňa
Mgr. Katarína Veselá učiteľka
Mgr. Miroslav Zavacký učiteľ