Novinky

Cosmos discovery 4. ročník

ba42023Žiaci 4.A a 4.B sa 14.3. 2023 zúčastnili najväčšej putovnej výstavy kozmu v Európe.

Obsahovala viac ako 200 originálnych exponátov z USA a Ruska. Našli sme tu skutočné

modely rakiet a raketoplánov, expozície orbitálnych staníc a unikátne dobové dokumenty.

Najviac žiakov zaujal interaktívny Cosmocamp, kde si  vyskúšali výcvik kozmonautov.

Karneval

karn2023Fašiangy sú obdobím zábavy, hodovania a veselosti. S týmto obdobím sa spájajú karnevaly, plesy či sprievody v maskách. Aj u nás v škole sa dňa 17.02.2023 (piatok) konal už tradičný fašiangový karneval, na ktorom sa zúčastnili žiaci 1. stupňa. Už ráno pred školou sa stretli masky od výmyslu sveta (princezné, víly, čarodejníci...).

Biologická olympiáda

biookr14.februára 2023 sa na Spojenej škole sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom konalo okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii 8.,9. ročník. Z každej školy sa mohli zúčastniť dvaja žiaci, víťazi školského kola. Našu školu reprezentovali Martina Glacová a Karolína Peniaková z 8.ročníka. Riešili úlohy, ktoré boli rozdelené do troch častí.

Lyžiarsky kurz

lk2023Žiaci 8. a 9. ročníka sa v tomto školskom roku zúčastnili základného lyžiarskeho kurzu v dňoch od 5.2. do 10.2.2023. 46 žiakov bolo ubytovaných v chatách Nezábudka a Kaška v Jasenskej doline. Vedúcim kurzu bol Mgr. Martin Jančiček. Okrem neho sa žiakom venovali ďalší štyria inštruktori z radov učiteľov a zdravotníčka.

Cosmos discovery

cos2023V sobotu, dňa 11.02.2023 sme sa so žiakmi tretích ročníkov vybrali na svetovú výstavu Cosmos Discovery, ktorá sa konala v bratislavskej Inchebe. Tu čakali na nás stovky exponátov. Spolu so žiakmi sme vstúpili na palubu vesmírnej stanice MIR, dotkli sme sa Mesiaca, prešli sme orbitálnou stanicou...

Exkurzia Viedeň

muze2023Dňa 1.2.2023 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili vzdelávacieho výletu do Viedne, kde navštívili Technické múzeum, ktoré je rozložené na niekoľkých podlažiach a ponúka množstvo interaktívnych exponátov, ktoré žiakov skutočne zaujali, a taktiež množstvo technických zariadení, ktoré sú okolo nás. Na spiatočnej ceste domov navštívili rakúsku predajňu čokolády v Kittsee.

Kino Cinemax

cin2023V utorok, dňa 31.01.2023 sme s tretiakmi strávili príjemný deň návštevou kina v Trenčíne. Animovaný film „Kocúr v čižmách - posledné želanie“ bol odmenou pre deti za ich vynaložené úsilie a snahu počas prvého polroka. Tretiaci mali zážitok nielen z filmového predstavenia, ale aj z jazdy v motorovom osobnom vlaku na trase Čachtice - Trenčín a späť. Bol to naozaj skvelý deň!

Technická súťaž Trenčín

ts202323.01.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili TECHNICKEJ SÚŤAŽE na Strednej odbornej škole, Pod Sokolicami v Trenčíne. Ján Rehák žiak 9. B súťažil v kategórii elektronika, žiaci 8. B Milan Bičian a Matej Kusovský súťažili v odbore ručné obrábanie kovov. Milan Bičian v tejto kategórii sa umiestnil v konkurencii 28 súťažiacich na 3. mieste. 

FOTO

Pasovanie prvákov

pasov2023V stredu dopoludnia, dňa 18.01.2023 sa v našej škole vo veľkej telocvični uskutočnila slávnostná „PASOVAČKA PRVÁKOV.“ Na nej boli naši najmladší žiaci prijatí medzi školákov. Pod vedením p. učiteliek Mgr. A. Kubrickej a Mgr. J. Kukučovej si prváčikovia pripravili krátky program pre rodičov i starých rodičov.

Zmena výšky stravného od 1.1.2023

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu schválilo nové finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo s účinnosťou od 1.1.2023.

Obecné zastupiteľstvo dňa 15.12.2022 vo VZN 12/2022 schválilo pre ŠJ Čachtice II. finačné pásmo

Denný poplatok na jedno jedlo:

MŠ : desiata       0,45 €

          obed         1,10 €

          olovrant    0,35 €

          spolu         1,90 € + réžia 2,-€ na mesiac

Zamestnanci :    4,40 € (2,20 € stravné + 2,20 € réžia) – obed

Vianočné prázdniny

obrvia2022Vedenie Základnej školy Štvrtej sednice Tatrína Čachtice oznamuje rodičom a žiakom, že Vianočné prázdniny začínajú v piatok 23.12.2022. Nástup do školy po prázdninách bude v pondelok 09.01. 2023. 

Prajeme všetkým

Vianočná akadémia

aka2022Dňa 21.12.2022 (v stredu) sa v priestoroch veľkej telocvične po troch rokoch konala Vianočná akadémia, ktorou si naša škola spríjemnila blížiace sa najkrajšie sviatky v roku. Žiaci, malí aj veľkí sa nám predstavili programom v podobe hovoreného slova, kolied, básní, piesní a tancov. Na záver zaznela pieseň Tichá noc, kedy sa k nám spevom pridali žiaci i učitelia z publika.

Sviatok sv. Lucie

lucia202213. december je sviatkom sv. Lucie. Tento magický dátum v minulosti sprevádzali rôzne zvyky, tradície a obyčaje. Je opradený viacerými legendami, ktoré dnes už možno mnohí ani nepoznáme.

V rámci uchovania týchto tradícií   sme s deťmi 3.B triedy pripravili krátke pásmo kolied, ktoré mali žiakom prvého stupňa našej školy  priblížiť zvyky   viažuce sa k tomuto dátumu.

Šaliansky Maťko školské kolo

sal2022Tohtoročná súťaž v prednese povesti "Šaliansky Maťko" sa na našej škole konala 8.12. 2022. Zúčastnilo sa v nej menej žiakov ako po iné roky. Zo šiestich súťažiacich porota do okresného kola vybrala v I. kategórii Ninku Gučikovú z 3. A a v II. kategórii Šarlotku Seleckú z 5.A.  Víťazkám blahoželáme  a želáme v ďalšom kole veľa úspechov!

Pytagoriáda školské kolo

pyt2022V dňoch  7. a 8.12.2022 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. Žiaci súťažili online formou. O súťaž prejavili veľký záujem, zúčastnilo sa takmer 40 žiakov 3. – 8. ročníka. Najúspešnejší boli:

Kategória P3: David Polčan, Matej Kováčik, Richard Zámečník

Kategória P4: Lucas Balala, Hugo Dlugoš, Adam Belák

Mikuláš

mik2022Na našu školu zavítal opäť Mikuláš. Prišiel so svojimi pomocníkmi Anjelom a Čertom. Pre všetkých žiakov našej školy priniesol sladké potešenie. Žiaci na 1.stupni obdarili Mikuláša peknou pesničkou či básničkou. Rozlúčil sa a veríme, že k nám zavíta znova o rok.

FOTO

Krúžok Poznaj, skúmaj, chráň

kr2022V jesenných mesiacoch sme sa v našom krúžku zamerali na poznávanie a rozlišovanie drevín v okolí školy, trénovali sme prácu s mikroskopom a prípravu vlastných preparátov. Neskôr sme sa v učebni chémie začali oboznamovať s laboratórnymi pomôckami, učili sa s nimi pracovať a vyskúšali sme si niektoré laboratórne metódy.

FOTO