Novinky

Florbal Cup

fmal2023Dňa 2.6.2023 sa našej škole počas MDD uskutočnil florbalový turnaj Florbal Cup, ktorý už tradične v tento deň organizujeme. Turnaja sa zúčastnilo 50 žiakov a žiačok našej školy. Všetci boli rovnomerne rozdelení do 5 teamov, ktoré boli pomenované podľa kapitánov.

Poradie teamov:

1. Team Bičian

2. Team Zatovic

3. Team Hudec

4. Team Harmady

5. Team Jakubek

Výstup na Považský Inovec

ino2023Konečne v teplom jarnom dni sa členovia turistického krúžku a aj niektorí ďalší priaznivci turistiky z radov žiakov a rodičov v sobotu 27.05. zúčastnili turistického podujatia Výstup na Inovec - najvyšší vrch pohoria Považský  Inovec. Túra bola trochu náročnejšia, avšak všetci ju bez problémov zvládli a pre viacerých to bol aj nový zážitok, nakoľko v takej nadmorskej výške akú má Inovec  1 042 m n.m.

Školský pohár SFZ žiačok krajské kolo

kraj2023Dňa 23. 5. 2023 sa žiačky našej školy zúčastnili krajského kola futbalovej súťaže Školský pohár SFZ, kde si počínali výborne a po zápasoch proti ZŠ Pavla Demitru v Dubnici nad Váhom (stav zápasu 4:2 pre Čachtice) a proti ZŠ Bystričany (stav zápasu 4:0 pre Čachtice) obsadili celkové prvé miesto v Trenčianskom kraji a jednoznačne postúpili na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční 13.

Pozorovanie ulitníkov

sli2023Dňa 16.5. sme v rámci vyučovania Biológie absolvovali praktické cvičenie s témou „ Pozorovanie ulitníkov“. Vďaka Maxovi Sevaldovi zo 6.A sme mohli pozorovať priamo troch krásnych jedincov Slimáka afrického, ktorý sú súčasťou jeho chovu. Zisťovali sme, či slimáky dokážu liezť dole hlavou po skle a či sa v skutočnosti vyhnú soli.

Prednáška M. R. Štefánik

stef023Vo štvrtok, 4.5.2023, sa žiaci tretieho, štvrtého, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili zaujímavej besedy o M. R. Štefánikovi, ktorú pripravil pán Marián Imriška formou videoprojekcie a hovoreného slova. Počas jednej vyučovacej hodiny sme sa dozvedeli neskutočne veľa informácií a zaujímavostí o živote tohto nadaného človeka.

Dotácia na stravu od 1.5.2023

jed2023Od 1.5.2023 je v platnosti dotácia na stravu pre deti v ZŠ a pre deti  v predškolskom veku v MŠ. Nárok na dotáciu má dieťa, ktorého rodič požiada o dotáciu, zúčastní sa  aspoň na jednej vyučovacej hodine a ODOBERIE OBED !!! Neodčipnutý obed sa považuje za neodobratý. Upozornite prosím svoje deti, aby sa dôsledne čipovali a keď si čip zabudnú, aby sa hlásili na odčipnutie v kancelárii vedúcej ŠJ.

Zuby a prevencia zubného kazu, závislosť na internete

zdr2023Dňa 25.04.2023 (utorok) sa v našej škole konali prednášky na tému: “Zuby a prevencia zubného kazu“ a "Závislosť na internete". Prednášky, ktoré viedli pracovníčky RÚVZ, boli určené pre žiakov tretích a piatych ročníkov. Na nich sa dozvedeli, ako si majú správne čistiť svoje zuby i to, aké je dôležité aj správne stravovanie.

Deň Zeme

dz2023Piatok 21. apríla sa na našej škole niesol v znamení veľkého upratovania. Žiaci dnes nesedeli v laviciach, ale spolu so svojimi učiteľkami čistili areál školy. Hlavné slovo mali hrable, metly, lopaty, fúriky. Mladší žiaci mali na starosti vyzbierať všetky odpadky v okolí. Počasie bolo na jednotku a každý sa pustil s chuťou do práce.

Deň narcisov

nar2023Nezisková organizácia „Liga proti rakovine“ vyhlásila štvrtok – 20. apríl 2023 za Deň narcisov.

Je to už 27. ročník a Základná škola Štvrtej sednice Tatrína v Čachticiach sa opäť zapája do tejto verejnej zbierky ako spoluorganizátor.

Chemická olympiáda okresné kolo

che2023

Aj tento školský rok naši žiaci úspešne reprezentovali našu školu v Chemickej olympiáde. Okresné kolo sa konalo 30. marca 2023 na ZŠ Kpt. Nálepku v Novom Meste nad Váhom. Svoje vedomosti a zručnosti si otestovali deviatačky Karolína Kuníková, Hana Holodňáková a Nicol Ábelová. Získali veľmi pekné umiestnenie: 5., 6. a 9.miesto. Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

Deň učiteľov

duc202328. marca sme v našej škole tradične oslávili Deň učiteľov. Žiaci deviatych ročníkov sa na dve hodinky stali učiteľmi v jednotlivých triedach. Pracovali s menšími i väčšími deťmi, za pomoci vyučujúcich zorganizovali hodiny podľa svojich predstáv. Po tejto skúsenosti možno niektorí z nich budú neskôr premýšľať o povolaní učiteľa, ktoré vôbec nie je ľahké.

Testovanie 9

t2023Dňa 22.3. 2023 sa v našej škole uskutočnilo celoslovenské Testovanie 9 (ľudovo nazývané monitor). Naši deviataci sa na túto prvú vážnejšiu skúšku v ich živote pripravovali od septembra aj v rámci mimoškolských krúžkov. Cvičenia zo slovenčiny viedla pani učiteľka Imrišková a matematiku mal na starosti pán učiteľ Jančiček.

Slávik Slovenska

sla2023Slávik Slovenska Dňa 21. 03. 2023 sa konalo školské kolo súťaže Slávik Slovenska. Opäť sa stretli víťazi triednych kôl, ktorí súťažili v troch kategóriách. Súťaž sa niesla v atmosfére veselých ľudových piesní z rôznych kútov Slovenska. Nechýbalo napätie, radosť a u niektorých aj kúsok strachu, či sa im to podarí. Najväčšiu radosť mali ocenení žiaci, no ani ostatní neodišli bez sladkej odmeny.

Exkurzia Levice 6.ročník

l2023Žiaci šiesteho ročníka sa dňa 15.3.2023 zúčastnili výletu v Leviciach Atlantis Centre. Okrem zážitkov a užitočných informácií z interaktívnych programov si vyskúšali aj fyziku v praxi, 9D simulátor, ale aj bublinový raj. Žiaci taktiež absolvovali interaktívne prezentácie o umelej inteligencii a robotike a Harry Potterovi: Kúzla Rokfortu, z čoho boli žiaci nadšení.