Novinky

Testovanie 5

t52022Dňa 18.05.2022 sa uskutočnilo celoslovenské Testovanie 5. Zúčastnili sa ho všetci žiaci 5. ročníka. Pracovali tri skupiny intaktných žiakov a jedna skupina žiakov so zdravotným znevýhodnením. Žiaci písali test z predmetov: Slovenský jazyk a literatúra, Matematika.

FOTO

Riaditeľské voľno - Testovanie 5-2022

Riaditeľ Základnej školy Štvrtej sednice Tatrína so súhlasom zriaďovateľa v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom

6.-9.ročníka Základnej školy Štvrtej sednice Tatrína dňa 18. 5. 2022 (streda) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - konanie celoslovenského Testovania 5-2022.

Všetci žiaci 6.-9. ročníka budú na tento deň hromadne odhlásení zo stravy v školskej jedálni.

Slávik Slovenska

slav2022Dna 11.5.2022 sa konalo v ZUŠ Nové Mesto nad Váhom okresné kolo súťaže Slávik Slovenska v speve ľudových piesní. Našu školu reprezentovali: Hugo Dlugoš z 3.A v 1. kategórii, Dominik Vavrinčík zo 6.B v 2. kategórii a Michaela Dlugošová zo 7.A v 3. kategórii.

Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.

FOTO

Projekt: Motýlia záhrada

mot2022Po dvojročnej prestávke mali žiaci šiestych ročníkov opäť možnosť pozorovať vo svojej triede  metamorfózu babôčky bodliakovej. Rodičovská rada zafinancovala kúpu dvoch sád húseničiek, ktoré do tried dorazili z Veľkej Británie v piatok 22.4. V priebehu nasledujúceho týždňa žiaci pozorovali, ako húseničky rastú. Prvé z nich sa začali kukliť už o päť dní.

Pochod vďaky

pv2022V piatok, dňa 6. mája 2022, sa uskutočnil v naše obci Pochod vďaky. Za sprievodu dychovky a hasičov sme kráčali k Pomníku padlých hrdinov. Privítala nás Alenka Novotná, žiačky našej školy zarecitovali básne, prítomným sa prihovorila pani starostka a hostia. Program ukončil veľký ohňostroj.

FOTO

Maľba skriniek v šatni I. stupňa

sat1st2022Maľba skriniek v šatni I. stupňa Žiačky z výtvarného krúžku pod vedením Mgr. Halienkovej sa rozhodli skrášliť prostredie prvostupniarskej šatne. Ako námet sme spoločne vybrali podmorský svet, aby sme do šatne I. stupňa vniesli trochu farebnosti. Na zadnú stranu skriniek sme niekoľko týždňov maľovali rôzne morské organizmy za použitia akrylových farieb.

Škola v prírode

skvp2022maŽiaci 2. a 4. ročníka z našej školy sa v dňoch od 02.05.2022 do 06.05.2022 zúčastnili školy v prírode, ktorá sa nachádza v lokalite Píla pri obci Častá. Rekreačné zariadenie EUROMESTO je realizované formou detského mestečka - hlavého mesta detí Európy. Každý deň bol nabitý športovými súťažami, či výletom na hrad Červený Kameň.

Turistika Tematín

tema202230.04.2022 Aktivita záujmového útvaru Turistika a geocaching - 31 priaznivcov pobytu a pohybu v prírode absolvovalo v príjemnom jarnom počasí turistický pochod po trase Lúka – Tematín – Bezovec. Poďakovanie patrí 5 zúčastneným rodičom, ktorí svojou účasťou prispeli k zdarnému priebehu podujatia. 

FOTO

Stolný tenis regionálne kolo

ten2022Dňa  29.4.2022 sa v Trenčianskej Teplej konalo regionálne kolo v stolnom tenise žiačok za účasti víťazov z okresných kôl okresov Trenčín, Myjava a Nové Mesto n.V. Tohto turnaja sa zúčastnili dievčatá, ktoré sa postarali aj o víťazstvo na okresnom kole, menovite Terézia Opatovská, Nina Kubrická a Alexandra Turčeková.

Bedminton okresné kolo

bedmalDňa 28.4 sa na ZŠ Nálepkova  v Novom Meste nad Váhom konalo okresné kolo v bedmintone žiakov. Išlo o súťaž dvojčlenných družstiev. Zúčastnili sa aj žiaci našej školy menovite Martin Surman a Teodor Skoršepa. Chlapci podali bojovné výkony a nakoniec obsadili piate miesto.

FOTO

Deň narcisov

narcis2022Nezisková organizácia „Liga proti rakovine“ vyhlásila štvrtok – 28. apríl 2022 za Deň narcisov.
Je to už 26. ročník a Základná škola Štvrtej sednice Tatrína v Čachticiach sa opäť zapája do tejto verejnej zbierky ako spoluorganizátor.

Fyzikálna olympiáda krajské kolo

fyzolDňa 21.04.2022 sa konalo v Novom Meste nad Váhom krajské kolo fyzikálnej olympiády v kategórii E. Z našej školy sa zúčastnili: Danil Yevheniiovych Zavada, Alexandra Turčeková, Karilína Dorušincová, Martin Ondrejech, Nina Kubrická, Anna Ondrejková. Žiaci riešili 4 súťažné úlohy. Najlepšie sa darilo Danilovi Yevheniiovychovi Zavadovi, ktorý sa stal úspešným riešiteľom.

Šaliansky Maťko krajské kolo

krajsmDňa 26. 4. sa naši recitátori Matej Kováčik z 2.B a Šarlota Selecká zo 4.A zúčastnili krajského kola recitačnej súťaže Šaliansky Maťko v Trenčíne. Ani jeden z nich sa už síce neumiestnil, no sme hrdí na to, že sa prebojovali v tvrdej konkurencii tak ďaleko. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

FOTO

Deň Zeme

DZ2022Každoročne si ľudia 22.apríla vo viacerých krajinách pripomínajú Medzinárodný deň Zeme. Tento deň upozorňuje ľudí na dôsledky ničenia životného prostredia a vyzýva nás k tomu, aby sme urobili niečo pre záchranu našej planéty. Preto sme aj my chceli trošku prispieť svojou činnosťou.

Matematická olympiáda okresné kolo

matolymp2022Dňa 12. apríla 2022 sa 4 žiaci 6. – 8. ročníka našej školy zúčastnili okresného kola Matematickej olympiády. Súťaž, v ktorej žiaci riešili  náročné matematické úlohy, prebehla prezenčnou formou v Novom Meste nad Váhom. Najlepšie sa darilo Patrikovi Dendisovi z 8.A triedy, ktorý vo svojej kategórii Z8 obsadil vynikajúce 1. miesto.

Veľkonočná výzdoba

vyz2022

Veľkonočné tradície si žiaci našej školy pripomenuli aktívnym zapojením sa do výzdoby školy. Vo vestibule žiaci ozdobili kraslicami mladú slivku a spolu s vychovávateľkami z ŠKD vyzdobili vchod školy. Za skrášlenie priestorov našej školy patrí všetkým veľká vďaka.

FOTO

Exkurzia 4. A a 4. B

stefmala2022Dňa 22.3.2022  boli žiaci 4. ročníka na exkurzii v Múzeu M. R. Štefánika. Pokračovali sme návštevou Papierničky  Petrus v Prietrži. Tam sme sa dozvedeli, ako sa vyrába ručne papier z bavlny. Nakoniec sme si pozreli Mohylu M. R. Štefánika  na Bradle. Z exkurzie sme sa dozvedeli veľa nových informácií a mali sme pekné zážitky.

FOTO