Novinky

CINEDU

cin2023Filmový festival CINEDU. 15 žiakov z druhého stupňa sa dňa 28. 9. zúčastnilo Filmového festivalu pre deti a mládež CINEDU v Novom Meste nad Váhom. Vybrali si nemecký film Alfons Smoliar: Konečne školský výlet. Je to komédia o priateľstve a dospievaní. Na záver premietania aj film ohodnotili. Účasť na tomto festivale bola odmenou za prospech a správanie v minulom školskom roku. 

Deň jazykov 2023

dj2023Ku Európskemu dňu jazykov sme na hodinách anglického a ruského jazyka vyrobili 'dúhu jazykov'. Každá farba reprezentovala jednu krajinu a jej jazyk. Úlohou detí bolo vybrať si ľubovoľné slovo, ktoré sme im následne preložili a oni ho premietli na farebné kartičky a nakreslili obrázok. Žiaci sa touto aktivitou naučili mnoho nových slov z rôznych jazykov.

Basketbalový krúžok

bas2023Dobrý deň rodičia.

Basketbalový klub BK NMnV, otvára prípravku pre deti druhého, až piateho ročníka, v priestoroch ZŠ. Čachtice v sezóne 23/24.

Prípravka je určená pre dievčatá i chlapcov.

Tréningy, pod vedením licencovaných trénerov, sú každú:

-STREDU 15:30-17:00

-PIATOK 17:00-18:30

Prihlásiť sa môžte telefonicky, na klubovom čísle 0919189160.

Exkurzia parlament

par2023Dňa 19.9.2023 boli žiaci deviateho a siedmeho ročníka na exkurzii v Národnej rade Slovenskej republiky. Žiaci absolvovali prednášku o fungovaní a pôsobnosti NRSR, stretli sa s niektorými poslancami a predstaviteľmi parlamentu, dokonca navštívili kanceláriu podpredsedu parlamentu. Následne sa presunuli do areálu hradu, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti parlamentu a poprechádzali sa po hradných záhradách.

Po stopách Ľudovíta Štúra

st2023V utorok 19. septembra sa naši ôsmaci zúčastnili každoročnej tradičnej exkurzie s názvom "Po stopách Ľudovíta Štúra". Navštívili Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre a aj miestny cintorín, kde je tento významný slovenský dejateľ a jazykovedec pochovaný. Druhá časť exkurzie bola venovaná výstupu na Devín. Tam sa žiaci vychutnali pohľad na okolitú prírodu a rieku Dunaj. 

Gazdovský dvor 2023

gaz2023Gazdovský dvor, ktorý sa nachádza v Turej Lúke, je typickou kopaničiarskou
usadlosťou, kam sme sa spolu opäť so žiakmi 4.A a 4.B vybrali v utorok, dňa 12.09.2023. Tu sme sa zúčastnili výchovno-vzdelávacieho podujatia: „Varenie slivkového lekváru tradičným
spôsobom.“

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

skd2023Školský klub detí, ktorý je súčasťou našej základnej školy bol aj počas týchto letných prázdnin v prevádzke. Opäť škola v spolupráci s obcou podala pomocnú ruku mnohým pracujúcim rodičom. Tento rok ho navštevovalo štyridsaťsedem detí, pre ktoré bol pripravený bohatý program v podobe rôznych výletov, prednášok či prehliadok, o ktorý sa opäť postarala pani starostka Ing. E.

Slávnostné ukončenie školského roku 2022/2023

uko2023V piatok, 30.júna 2023, sme spoločne v našej škole ukončili ďalší školský rok. Na školskom dvore na začiatok zaznela hymna i príhovor pána riaditeľa. Tretiačka Ninka Gúčiková zarecitovala báseň o „Smutnej škole“ a deviataci sa prihovorili za najstarších žiakov, ktorí dnes našu školu opúšťajú. Pán riaditeľ odovzdal odmeny pre najlepších žiakov školy. Potom si žiaci v triedach prevzali svoje vysvedčenia.

Rozlúčková slávnosť deviatakov

roz2023V stredu, dňa 28.06.2023, mali najstarší žiaci, naši deviataci rozlúčkovú slávnosť. Ráno to bolo na Obecnom úrade, kde sa im prihovorila pani starostka Ing. Erika Ondrejková. Vo svojom príhovore okrem iného spomenula, aby sa nevzdávali, zodpovedne sa postavili k problémom a aby štúdium využili aj pre rozvoj našej krásnej obce. Nakoniec im popriala veľa úspechov v ich ďalšom štúdiu a odovzdala malý darček.

Dopravné ihrisko

dopr2023Dňa 19. júna 2023, sa tretiaci a štvrtáci z našej školy spoločne vybrali na dopravné ihrisko, ktoré sa nachádza vo Vrbovom pri vodnej nádrži Čerenec. Tu sa najskôr teoreticky bližšie oboznámili s dopravnými značkami i križovatkami.

Výlet 3. ročník Bojnice

boj2023Vo štvrtok, dňa 22.06.2023, sa žiaci tretích ročníkov vybrali na koncoročný výlet do Bojníc. Tu navštívili rozprávkový zámok, v ktorom sa stretli so „Žabím princom,“ „Pyšnou princeznou“ či „Kráľom času.“ Rozprávkové postavičky ožili a ich kúzlo sa stalo skutočnosťou. Spolu s nimi sme sa prechádzali po zámockých miestnostiach i chodbách.

Obrázky môjho kraja

obr2023V rámci hodín výtvarnej výchovy II. stupňa sme sa ku koncu školského roka zapojili do výtvarnej súťaže s názvom „ Obrázky môjho kraja“. 

Túto súťaž organizovalo Trenčianske osvetové centrum  pri príležitosti 100. výročia úmrtia Jozefa Ľudovíta Holubyho (1836 - 1923).  Určená bola pre materské, základné a základné umelecké školy z Trenčianskeho kraja.

Výlet 5.A a 5.B

5ab2023Dňa 15.6 sa triedy 5.A a 5.B zúčastnili koncoročného výletu. Naše cesty viedli do obce Bojná. Najskôr sme si si dali ľahkú turistiku a navštívili sme Hradisko nad obcou Bojná. Na hradisku sme videli pozostatky obranného valu a rekonštrukciu obydlí, v akých bývali naši predkovia.

Výlet 9.A

9a2023Žiaci 9.A triedy strávili svoj dvojdňový koncoročný výlet v krásnom prostredí Rajeckej doliny.
V Rajeckej Lesnej si prezreli monumentálne rezbárske dielo Slovenský Betlehem a potom ich už
čakal športový areál chaty Žiar, kde boli aj ubytovaní a okolitá príroda. Večer si majiteľ chaty
pre žiakov pripravil prednášku na aktuálnu tému- medvede. Na druhý deň navštívili Čičmany,

Školský pohár SFZ celoslovenské kolo dievčatá

sfz2023V dňoch 13.6. - 14.6.2023 sa naše žiačky zúčastnili na finálovom celoslovenskom kole školského pohára SFZ dievčat v Šamoríne. Na veľmi pekne zorganizovanej akcii sa stretli všetci víťazi krajských kôl vo viacerých športoch. Naše žiačky vo futbale obsadili pekné 8. miesto. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy a gratulujeme. 

FOTO

Beseda so Zuzanou Rehák Štefečekovou

stef2023Už druhýkrát k nám zavítala slovenská športová strelkyňa a olympijská víťazka Zuzana Rehák Štefečeková. Na besedu s ňou sa prišli pozrieť žiaci II. stupňa. Zuzana ochotne odpovedala na množstvo otázok, ktoré sa týkali jej športovej kariéry, ale aj súkromia. Na záver niektorých žiakov obdarovala upomienkovými predmetmi a každý žiak získal podpisovú kartu s autogramom. 

Plavecký výcvik

pla2023V dňoch 5.6. - 9.6.2023 piataci našej školy absolvovali plavecký výcvik pod dohľadom našich inštruktorov. Počas celého týždňa sme denne strávili 2 hodiny plaveckého výcviku na plavárni SPŠ v Novom Meste nad Váhom. Cieľ plaveckého výcviku sme splnili, všetci žiaci sa naučili plávať a v budúcnosti im prajeme veľa odplávaných metrov! 

FOTO

Výlet 6.A a 9.B

6ab2023Žiaci šiesteho a deviateho ročníka boli spolu dňa 30.5. na koncoročnom výlete v Trenčíne. Prvým programom bolo zdolanie niekoľkých prekážok v lese v zábavnom lanovom parku Tarzánia. Po športovom výkone nasledovala obedná oddychová pauza v OC Laugarício a potom sa s nadšením presunuli do Laser arény, kde sa tímovo zabavili a užili si hru.

FOTO