Výtvarná súťaž "Biblia očami detí a mládeže"

nbv2024Aj v tomto školskom roku sa niektorí naši žiaci zapojili do výtvarnej súťaže "Biblia očami detí a mládeže", kde sa snažili na výkres zachytiť čo najzaujímavejšie daný biblický príbeh na hodinách náboženstva. Najväčší úspech zaznamenala Naďa Holodňáková zo 6.B triedy, ktorá získala v krajskom kole za svoju prácu cenu poroty.  Tešíme sa a blahoželáme!

FOTO