Výchovný koncert „Prejav sa pohybom“

zilka2023Dňa 30.1.2023 k nám zavítal tanečník Miroslav Žilka a roztancoval celú školu. Miroslav Žilka umeleckým menom „ Bruise“ sa venuje tanečným štýlom Poppin´, Lockin´ a Break dance. Svoje umenie prezentuje a šíri ďalej na školách pomocou výchovných koncertov s názvom „ Prejav sa pohybom “. Celý výchovný koncert sa niesol v tanečnom duchu. Nielen že sme videli rôzne štýly moderného tanca, ale niektorí žiaci sa aj aktívne zapojili a spoločne sa jednu tanečnú zostavu naučili. V mene celej školy ďakujeme a tešíme sa na ďalšie vystúpenie.

FOTO