Turistický krúžok - Salašky

malsal2022V krásny slnečný jesenný deň členovia turistického krúžku a priaznivci turistiky z radov rodičov absolvovali 15 km dlhú turistickú vychádzku z Nového Mesta nad Váhom na 588 m vysoký kopec Salašky. 

FOTO