Testovanie 5

t52022Dňa 18.05.2022 sa uskutočnilo celoslovenské Testovanie 5. Zúčastnili sa ho všetci žiaci 5. ročníka. Pracovali tri skupiny intaktných žiakov a jedna skupina žiakov so zdravotným znevýhodnením. Žiaci písali test z predmetov: Slovenský jazyk a literatúra, Matematika.

FOTO