Slávnostné ukončenie školského roku 2022/2023

uko2023V piatok, 30.júna 2023, sme spoločne v našej škole ukončili ďalší školský rok. Na školskom dvore na začiatok zaznela hymna i príhovor pána riaditeľa. Tretiačka Ninka Gúčiková zarecitovala báseň o „Smutnej škole“ a deviataci sa prihovorili za najstarších žiakov, ktorí dnes našu školu opúšťajú. Pán riaditeľ odovzdal odmeny pre najlepších žiakov školy. Potom si žiaci v triedach prevzali svoje vysvedčenia. Všetkým žiakom, pedagógom i zamestnancom školy prajeme príjemný oddych a veľa slnečných dní! Stretneme sa opäť
v septembri!

FOTO