Slávnostné otvorenie školského roku 2022/2023

Brány našej školy sa opäť otvorili 5. septembra 2022. malotv2223Privítal nás pán zástupca, ktorý oboznámil prítomných s programom. Básňou sa nám prihovorili žiačky Nina Gúčiková a Vivien Kubová. Krátkym príhovorom prispela pani starostka a pán riaditeľ uviedol prváčikov medzi žiakov našej školy. Veríme, že nový školský rok 2022/2023 bude plný nových a príjemných zážitkov a želáme všetkým veľa úspechov!

FOTO