Slávik Slovenska

sla2024Slávik Slovenska, okresné kolo, ZUŠ N.Mesto n.V. 9.5.2024 - 1.kat. Klárka Vavrová, 2.B - 1. miesto s postupom na kraj.kolo do TN, 2.kat. Viktória Žažová 4.C, 3.kat. Hanka Čavojská 7.A - obe bez umiestnenia.

FOTO