ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

skd2023Školský klub detí, ktorý je súčasťou našej základnej školy bol aj počas týchto letných prázdnin v prevádzke. Opäť škola v spolupráci s obcou podala pomocnú ruku mnohým pracujúcim rodičom. Tento rok ho navštevovalo štyridsaťsedem detí, pre ktoré bol pripravený bohatý program v podobe rôznych výletov, prednášok či prehliadok, o ktorý sa opäť postarala pani starostka Ing. E. Ondrejková v spolupráci s pánom riaditeľom Mgr. R. Puchým, za čo im patrí veľké „Ďakujeme!“ Spoločne navštívili zrúcaninu kostola a kláštora svätej Kataríny i Gazdovský dvor v Turej Lúke . Boli pozrieť Beckovský, Trenčiansky a Čachtický hrad. Na školskom dvore i ihrisku privítali poľovníkov, hasičov a policajtov. Čo všetko deti videli a zažili, si budete môcť prečítať v septembrovom vydaní Čachtických novín.

FOTO