Šaliansky Maťko školské kolo

salDňa 20. decembra sa uskutočnilo školské kolo prednesu povesti - Šalianský Maťko. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Prvé miesto získali Sárka Šimová z 3.B triedy a Hugo Dlugoš z 5.A triedy. Obaja postupujú do obvodového kola. Druhé miesto obsadili: Ninka Oppenbergerová, Eliáš Augistín a tretie miesta obsadili: Nelka Vávrová, Nikolas Šedivý a Šimon Opatovský. Všetci zúčastnení boli odmenení sladkosťami. Blahoželáme víťazom!

FOTO