Rozlúčková slávnosť deviatakov

roz2023V stredu, dňa 28.06.2023, mali najstarší žiaci, naši deviataci rozlúčkovú slávnosť. Ráno to bolo na Obecnom úrade, kde sa im prihovorila pani starostka Ing. Erika Ondrejková. Vo svojom príhovore okrem iného spomenula, aby sa nevzdávali, zodpovedne sa postavili k problémom a aby štúdium využili aj pre rozvoj našej krásnej obce. Nakoniec im popriala veľa úspechov v ich ďalšom štúdiu a odovzdala malý darček. Popoludní to bola rozlúčka s učiteľmi, spolužiakmi a ostatnými zamestnancami školy. ktorá sa konala v jedálni školy. Na začiatok sa prihovoril pán riaditeľ Mgr. R. Puchý, ktorý spomenul ich detské časy, kedy spolu stavali kocky v škôlke alebo sa hrali na pieskovisku. Poprial im, aby si vo svojom živote vybrali len tú správnu cestu a správny smer. Po jeho slovách nasledoval príhovor žiačky Vivien Kubovej, ktorá poďakovala za odovzdané vedomosti, trpezlivosť a vynaložené úsilie.
Potom nasledoval program a zábava.
Všetkým Vám prajeme veľa zdravia, šťastia a úspechov v ďalšom štúdiu!
A nezabúdajte: „V základnej škole ste vždy vítaní!“

FOTO