Prednáška M. R. Štefánik

stef023Vo štvrtok, 4.5.2023, sa žiaci tretieho, štvrtého, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili zaujímavej besedy o M. R. Štefánikovi, ktorú pripravil pán Marián Imriška formou videoprojekcie a hovoreného slova. Počas jednej vyučovacej hodiny sme sa dozvedeli neskutočne veľa informácií a zaujímavostí o živote tohto nadaného človeka. Žiaci pohotovo reagovali na otázky a tešíme sa na ďalšie podobné akcie, ktoré všetkých zaujali a obohatili o nové poznatky.

FOTO