Oznam pre stravníkov ŠJ

j2022Zmena výšky stravného a réžie bude platná až od NOVEMBRA a nie od októbra ako bolo uvedené v zápisných lístkoch na stravovanie z dôvodu ukončenia lehoty pripomienkového konania 6.10.2022. Nie je možné meniť hodnotu stravného a réžie v už prebiehajúcom mesiaci.

Ďakujem za pochopenie!

Zuzana Dlugošová

     Vedúca ŠJ