Mikuláš

mikulas2023Dnes, 06.12.2023, k nám do školy opäť po roku zavítal Mikuláš so svojimi
pomocníkmi - anjelom, čertom i hviezdičkou. Všetkým žiakom našej školy priniesol sladké potešenie. Na prvom stupni navštívil každú triedu, kde si vypočul krásne básne i piesne.
V triedach vládla veselá nálada. Veríme, že nás navštívi aj o rok!

FOTO