Lyžiarsky výcvik 7.A, 8.A, 8.B

lv87Žiaci tried 7.A,8.A,8.B sa v dňoch 20.01.2024 až 24.01.2024 zúčastnili na lyžiarskom výcviku, ktorý sa konal  v Nižnej v SKI Uhliská. Počas celého výcviku sme mali dobré podmienky na výuku lyžovania. Všetkým žiakom musíme zagratulovať za úspechy a pokroky v lyžovaní.

FOTO