Halloween

hal2022Vo štvrtok dňa 27. 10. 2022, posledný deň pred jesennými prázdninami, si žiaci našej školy pripomenuli Halloween. Do školy prišli oblečení v rôznych strašidelných maskách, a tak si priblížili sviatok, ktorý pochádza už z čias starých Keltov. V rámci multikultúrnej výchovy sa oboznámili s týmto sviatkom, ktorý sa oslavuje v anglicky hovoriacich krajinách.

FOTO