Generátor inšpirácie - projekt

gm2024Trieda 6.B sa tento školský rok zapojila do projektu v spolupráci so SNG Bratislava. Výtvarno-edukačný projekt s názvom Generátor inšpirácie bol venovaný tvorbe Ladislava Mednyánszkého. Slovenská národná galéria poskytla škole nielen pomôcky, ale aj vypracované metodiky. Pracovali sme s akrylovými farbami, prírodnými pigmentami, solárnym papierom, uhlíkmi a inými zaujímavými pomôckami. Prešli sme mnohými technikami, pri ktorých sme postupne spoznávali život a diela Ladislava Mednyánszského. Budeme sa tešiť na ďalšie zaujímavé projekty, ktoré budú pre našu triedu takým prínosom, akým bol Generátor inšpirácie.

FOTO