Gazdovský dvor 2023

gaz2023Gazdovský dvor, ktorý sa nachádza v Turej Lúke, je typickou kopaničiarskou
usadlosťou, kam sme sa spolu opäť so žiakmi 4.A a 4.B vybrali v utorok, dňa 12.09.2023. Tu sme sa zúčastnili výchovno-vzdelávacieho podujatia: „Varenie slivkového lekváru tradičným
spôsobom.“
Na dvore nás milo privítali dve gazdiné, ktoré boli oblečené v krojoch. Na začiatku deti oboznámili, že budú spolu variť slivkový lekvár, rozprávať sa o ovocinárskych tradíciách i to, že si spolu zaspievajú a zatancujú. Deti sa z rozprávania dozvedeli, aký je rozdiel medzi lekvárom a džemom, čo je to tzv. „brečka“ i to, že oproti minulosti varenie lekváru prešlo mnohými zmenami. Po rozprávaní sa deti spolu s gazdinkami pustili do práce. Najskôr slivky poutierali, odkôstkovali a dali rovno do kotla. Počas miešania a varenia si spolu zaspievali a zatancovali. No a nakoniec po dobre vykonanej práci si už deti pochutnávali na chlebíku s lekvárom. Bol výborný!
Počasie vyšlo na jednotku, slniečko svietilo a my sme z Gazdovského dvora
odchádzali plní zážitkov. Tešíme sa na ďalšiu návštevu!

FOTO