Dotácia na stravu od 1.5.2023

jed2023Od 1.5.2023 je v platnosti dotácia na stravu pre deti v ZŠ a pre deti  v predškolskom veku v MŠ. Nárok na dotáciu má dieťa, ktorého rodič požiada o dotáciu, zúčastní sa  aspoň na jednej vyučovacej hodine a ODOBERIE OBED !!! Neodčipnutý obed sa považuje za neodobratý. Upozornite prosím svoje deti, aby sa dôsledne čipovali a keď si čip zabudnú, aby sa hlásili na odčipnutie v kancelárii vedúcej ŠJ. Neodhlásený a neodobratý obed hradí rodič dieťaťa a nemôže byť hradený z dotácie na stravovanie.

Výšku preplatkov prípadne nedoplatkov peňažných prostriedkov si viete pozrieť po prihlásení na eSkolach.

Mesačnú úhradu réžie 2,00€ taktiež hradí za stravníka rodič.

Tí, ktorí máte nastavené trvalé príkazy, si ich môžete stopnúť.

Zuzana Dlugošová

vedúca ŠJ