Dlaň dokorán

ruk20022Do celoslovenskej výzvy Dlaň dokorán organizovanou ZŠ s MŠ Trakovice sa zapojili prvý aj druhy stupeň našej školy. Žiaci pod vedením svojich triednych učiteľov tvorili reťaze z rúk – každý žiak obkreslil na farebný papier svoju ruku a do dlane napísal jeden svoj dobrý skutok. Ruky sa potom pospájali a spoločne vytvorili reťaz  dobrých skutkov. Vo štvrtok 23. júna sme ju za účasti všetkých žiakov, ktorí sa do tejto výzvy zapojili, rozložili na školskom dvore a odmerali. Našej škole sa podarilo vytvoriť reťaz z 377 rúk, ktorá merala 47,7 metra. Touto aktivitou sme sa tak všetci spoločne zapojili do projektu Detský čin roka. 

FOTO