Deň narcisov

nar2024Nezisková organizácia „Liga proti rakovine“ vyhlásila štvrtok – 18. apríl 2024 za Deň narcisov.
Je to už 28. ročník a Základná škola Štvrtej sednice Tatrína v Čachticiach sa opäť zapája do tejto verejnej zbierky ako spoluorganizátor.
Žiaci našej školy označení v žltých tričkách s logom a znakom narcisu ako dobrovoľníci budú chodiť po obci a za dobrovoľné finančné príspevky pripínať malé žlté narcisy.
Narcis ako jeden z prvých kvietkov jari predznačuje príchod tohto obdobia, prebúdzania prírody a života. Tak je i symbolom nádeje, že aj náročný boj môže mať dobrý koniec.
Veríme, že aj vy prispejete, aby sme mohli pomôcť tým, ktorí bojujú s onkologickým ochorením a pripnutím si žltého narcisu im vyjadríte spolupatričnosť a podporu.
Všetky vyzbierané peniaze budú zaslané na účet Ligy proti rakovine.
Za pomoc a podporu ďakujeme!
žiaci a zamestnanci ZŠ ŠST Čachtice

FOTO