Chemická olympiáda okresné kolo

che2023

Aj tento školský rok naši žiaci úspešne reprezentovali našu školu v Chemickej olympiáde. Okresné kolo sa konalo 30. marca 2023 na ZŠ Kpt. Nálepku v Novom Meste nad Váhom. Svoje vedomosti a zručnosti si otestovali deviatačky Karolína Kuníková, Hana Holodňáková a Nicol Ábelová. Získali veľmi pekné umiestnenie: 5., 6. a 9.miesto. Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

Úspechy žiakov:

Karolína Kuníková  5.miesto

Hana Holodňáková  6.miesto

 Nicol Ábelová 9.miesto

FOTO