Krúžok Florbalový krúžok II.stupeň

  • Skratka: FLBz
    Vedúci: Mgr. Jozef Kerak
    Vedúci 2:
    Miestnosť:
    Čas: