Krúžok Turistický krúžok

  • Skratka: TURz
    Vedúci: Mgr. Vladimíra Halíková
    Vedúci 2:
    Miestnosť:
    Čas: