Krúžok Poznaj, skúmaj, chráň (chemicko-biologický krúžok)

  • Skratka: ChBKz
    Vedúci: Mgr. Dušana Bradáčová
    Vedúci 2:
    Miestnosť:
    Čas: