Krúžok Matematika pre život

  • Skratka: MTAz
    Vedúci: Mgr. Miroslav Zavacký
    Vedúci 2:
    Miestnosť:
    Čas: