Krúžok Cvičenia zo slovenského jazyka I

  • Skratka: CSJzI
    Vedúci: Mgr. Veronika Miškufová
    Vedúci 2:
    Miestnosť:
    Čas: