Krúžok Cvičenia z matematiky I

  • Skratka: CMTzI
    Vedúci: Mgr. Martin Jančiček
    Vedúci 2:
    Miestnosť:
    Čas: