Krúžok Turistika a geocaching

  • Skratka: TAGz
    Vedúci: Mgr. Miroslav Zavacký
    Vedúci 2:
    Miestnosť:
    Čas: