Krúžok Staviame s legom

  • Skratka: SVLz
    Vedúci: Mgr. Lívia Gregorovičová
    Vedúci 2:
    Miestnosť:
    Čas: