Krúžok Športovo-pohybové hry

  • Skratka: SPHz
    Vedúci: Mgr. Alena Kubrická
    Vedúci 2:
    Miestnosť:
    Čas: