Krúžok Cvičenia zo slovenského jazyka

  • Skratka: CSJz
    Vedúci: Mgr. Soňa Imrišková
    Vedúci 2:
    Miestnosť:
    Čas: