Krúžok Cvičenia z matematiky

  • Skratka: CMTz
    Vedúci: Mgr. Alena Naďová
    Vedúci 2:
    Miestnosť:
    Čas: