Krúžok Vševedko

  • Skratka: VSVz
    Vedúci: Mgr. Martina Sulová
    Vedúci 2:
    Miestnosť:
    Čas: