Krúžok Turistický krúžok I

  • Skratka: TURzI
    Vedúci: Mgr. Martina Sulová
    Vedúci 2:
    Miestnosť:
    Čas: