Krúžok Stolno-tenisový krúžok

  • Skratka: STTz
    Vedúci: Mgr. Roman Puchý
    Vedúci 2:
    Miestnosť:
    Čas: