Krúžok Atletický krúžok

  • Skratka: ATLz
    Vedúci: Mgr. Katarína Surmanová
    Vedúci 2:
    Miestnosť:
    Čas: