Krúžok Florbalový krúžok II.stupeň I

  • Skratka: FLBzI
    Vedúci: Mgr. Marek Bumbál
    Vedúci 2:
    Miestnosť:
    Čas: